Privacy Statement NL

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op de uitvoering van deze wet wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is meer dan enkel het beschermen van persoonsgegevens. Privacy betekent ook dat mensen het recht hebben om handelingen te verrichten, zonder dat de buitenwereld daar kennis van heeft of neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

 

Den Haag Inside Out vindt de privacy van zijn klanten erg belangrijk. In dit privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Contactformulier en Nieuwsbrief

 

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij versturen ook een nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze trainingen. Mocht je dit niet willen ontvangen kun je dit op ieder moment opzeggen. De nieuwsbrief bevat een afmeldlink. We gebruiken MailChimp om nieuwsbrieven te maken en te versturen.

 

Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst. Deze gegevens worden bewaard totdat je de nieuwsbrief opzegt.​

Persoonsgegevens

 

Wij willen je graag informatie sturen over praktische zaken en onze trainingen. Dit doen wij per 

e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze communicatie. Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst of de politie dat eist bij een vermoeden van misdrijf. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

 

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij jouw IP-adres wordt gelinkt aan de door jou uitgevoerde activiteiten op de site van Den Haag Inside Out. Van bezoek aan de website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres van bezoeker en de verwijzende website en mobile devices apparaat geregistreerd.

 

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van jouw computer te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Kijk hier voor meer informatie over cookies.

 

Verwerkingsovereenkomst

 

Den Haag Inside Out heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics en Mailchimp. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google Diensten. 

 

Social Media Kanalen

 

Den Haag Inside Out is actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

 

Facebook pixel 

 

Om jou zo goed mogelijk te helpen, maakt Den Haag Inside Out gebruik van Facebook pixel. Facebook pixel is een script, een stukje code, dat wij op onze website hebben geplaatst zodat het gegevens kan verzamelen over hoe vaak jij onze site hebt bezocht.

Online Marketing Campagnes en evenementen

 

Voor Den Haag Inside Out campagnes en evenementen verwerken wij ook persoonsgegevens. Dit gebeurt via Facebook en Instagram. Op beide platforms worden advertenties vertoond. Daarbij maken wij gebruik van cookies.

 

Mobiele apparaten

 

De website van Den Haag Inside Out is responsive, dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Wij verwerken data via deze apparaten. Denk bijvoorbeeld aan het versturen en ontvangen van informatie via Whatsapp. Wij zullen er alles aan doen om alleen beveiligde apps te gebruiken en zullen voorzichtig zijn met inloggen op een openbaar wifinetwerk.

 

Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Voor Google Drive gebruiken wij versleutelde wachtwoorden.

 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

 

 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

 

Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek.

Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Protocol datalekken

 

Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking of ingezien. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan. 

 

Voorbeelden van inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen zijn:

 

 • kwijtraken van een USB -stick;
 • diefstal van een laptop met klantenbestand;
 • hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt;
 • persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd;
 • hacking, malware of fishing;
 • verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres;
 • calamiteiten zoals brand in een datacentrum; 
 • verlies van mobiele apparaten waar belangrijke telefoonnummers of informatie op staan.

 

Zodra er sprake is van datalek bij Den Haag Inside Out, maken wij meteen een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast brengen wij de betrokken personen op de hoogte. Bij de melding zullen wij een duidelijke indicatie geven van wat er misging, om welke gegevens het gaat en welke vervolgstappen wij gaan nemen.

 

Contact informatie

The Young Digitals ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat er niet wordt gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via hallo@theyoungdigitals.nl.

The Young Digitals wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze verklaring

 

We kunnen deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: juli 2019