Mag iemand anders ook een aanvraag voor mij indienen?

Ja, als je zelf geen aanvraag wilt indienen, mag iemand anders dat ook voor je doen. Dit moet dan wel een natuurlijk persoon zijn (dus geen organisatie/rechtspersoon) en diegene moet 18 jaar of ouder zijn. Het is daarbij goed om je te bedenken dat de aanvraag dan niet op jouw naam wordt ingediend, maar op naam van de persoon die indient. En als de subsidie wordt goedgekeurd, wordt het subsidiebedrag ook op zijn/haar rekening gestort. Die persoon dient uiteindelijk ook de verantwoording in. Stem dit van tevoren dus goed af met de  persoon
die voor jou een aanvraag doet.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.